Rijksmuseum van Oudheden verwerft portretbeeld Cyprus

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft dankzij bijdragen van de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij een kalkstenen mannenportret uit de 5de eeuw v.Chr. kunnen aankopen. Het portret is afkomstig van Cyprus en is van zeldzaam hoge kwaliteit. De verwerving betekent een belangrijke aanvulling op de Griekse collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Het portret is tijdelijk te bewonderen in de centrale hal van het museum en krijgt in 2015 een prominente plek in de te vernieuwen Griekse afdeling. Voor de aankoop is 200.000 euro betaald.

aanwinst-portretkop-Rijksmuseum-van-oudheden

subtitel

Binnen Europa zijn voorbeelden van Griekse archaïsche beeldhouwkunst (6de-5de eeuw v.Chr.) van vergelijkbare kwaliteit alleen te vinden in de collecties van het British Museum en het Louvre.
Het portret maakte ooit deel uit van een levensgroot staand beeld. Waarschijnlijk stond het opgesteld bij een tempel of heiligdom, en was het een geschenk voor de godheid die daar werd aanbeden. Vanwege de grote afmetingen was het een kostbaar beeld. De schenker moet behoord hebben tot een van de aanzienrijke families van het 5de- eeuwse Cyprus. In die periode stond het eiland onder bewind van de Perzen, die naast hun gezag ook hun beeld- en vormentaal meenamen naar het Griekse eiland. Dat laat zich ook zien in dit portret. Naast de typische Grieks-Archaïsche stijlkenmerken zoals de amandelvormige ogen en glimlachende mond, heeft het een gestileerde golvende baard en een kapsel volgens de
mode van het Perzische hof.

Via een Franse archeologische expeditie te Cyprus kwam het portret in de jaren ‘60 van de 19de eeuw terecht in het Louvre. Vervolgens werd het in 1870 geschonken aan de Fransman Hector- Martin Lefüel (1810-1880), als dank voor zijn werk als architect bij de restauratie van Louvre. In 2003 is het kunstwerk door de erven Lefüel ter veiling aangeboden.

De aankoop van dit portret is door de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Utrechtse Rembrandt Cirkel, gesteund met een bijdrage van 80.000 euro. Uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij van € 200.000, is € 60.000 ten goede gekomen aan de aankoop. De overige 60.000 euro financiert het museum uit eigen middelen.

Comments are closed.