De juiste e-bike met nieuwe Keuzewijzer

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel heeft samen met BOVAG en de Fietsersbond de Keuzewijzer e-bike ontwikkeld. Die keuzewijzer helpt consumenten om hun weg te vinden in het steeds verder uitdijende aanbod van elektrische fietsen. Het maken van een goede keuze is geen sinecure. Het maakt nogal uit welk type motor, accu, frame en techniek je kiest. De Keuzewijzer vindt de fiets die optimaal aansluit bij de wensen en situatie van de fietser.
keuzewijzer-e-bike

Nu al 1.000.000 e-bikes

De e-bike – ofwel de elektrische fiets – wordt steeds populairder: er rijden er nu al 1 miljoen rond, zo blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum Fietsberaad. Tien procent van het totale aantal fietskilometers, 1,3 miljard kilometer per jaar, wordt afgelegd op een elektrische fiets. Het totale aantal fietskilometers dat 60-plussers verrijden is de laatste jaren fors toegenomen, vooral bij de vrouwen. Het kiezen van de juiste e-bike is echter een lastige klus. De juiste keuze hangt erg af van de persoon en zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Waar gaat de fiets voor gebruikt worden? Welk type motor en accutype is geschikt? Welk type aansturing past het best? Allemaal vragen waar het antwoord op te vinden is in de Keuzewijzer e-bike. Deze keuzewijzer is ontwikkeld door Blijf Veilig Mobiel samen met de BOVAG en de Fietsersbond.

Oefenen en proefrit

De e-bike gaat veel sneller en is zwaarder dan een gewone fiets. Voor aanschaf is het dus belangrijk uitgebreide proefritten te maken en zo nodig extra te oefenen. De Fietsschool van de Fietsersbond en de fietsclinics van de BOVAG onder leiding van Henk Lubberding, bieden mogelijkheden om in groepsverband of individueel te oefenen.

Keuzewijzer + Keuzehulp = de juiste e-bike

Dit samenwerkingsverband staat garant voor een optimale bundeling van kennis op het gebied van e-bikes en het gebruik ervan. Aanvullend heeft kenniscentrum Vilans een digitale beslisboom ontwikkeld, die als keuzehulp fungeert. Handig om stap voor stap na te gaan of de e-bike een goede keus is en zo ja, welk type e-bike bij de consument past. De Keuzewijzer e-bike en de digitale beslisboom zijn te raadplegen via internet op blijfveiligmobiel.nl/keuzewijzere-bike.

Blijf Veilig Mobiel

Blijf Veilig Mobiel is een landelijk samenwerkingsverband van ANBO (trekker), ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging, PCOB, samenwerkende ROV’s, Unie KBO en VVN. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt het samenwerkingsverband inhoudelijk en financieel.

Meer info en bestellen

De Fietsersbond neemt deel aan Blijf Veilig mobiel en heeft voor de keuzewijzer de informatie van TestKees beschikbaar gesteld. BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Voor de keuzewijzer heeft de BOVAG informatie beschikbaar gesteld vanuit de koopwijzer e-bike. Vilans is het kenniscentrum in de langdurige zorg met kennis en ervaring over de mogelijkheden van mensen met beperkte mobiliteit en deskundigheid van hulpmiddelen. De Keuzewijzer E-bike is een aanvulling op de producten van Blijf Veilig Mobiel. Het samenwerkingsverband bracht voorjaar 2013 de Keuzewijzer scootmobiel uit. Belangstellenden kunnen de Keuzewijzer e-bike en de digitale beslisboom vinden op blijfveiligmobiel.nl/keuzewijzere-bike. De papieren keuzewijzer is gratis te bestellen bij info@blijfveiligmobiel.nl, zolang de voorraad strekt.

Comments are closed.