Herinvoering vliegtax kost duizenden banen

De ANVR is zeer verontrust over de plannen voor mogelijke (her)invoering van een vliegbelasting. Een dergelijke belasting is zeer schadelijke voor het Nederlandse bedrijfsleven, kost duizenden banen en leidt tot hogere kosten voor hardwerkende Nederlanders die graag met het vliegtuig van hun vakantie willen genieten.

€ 1,2 á 1,3 miljard omzet daling

Reeds eerder is in de politiek de vliegbelasting ter sprake geweest. In 2008 werd na veel discussie een vliegtax in Nederland ingevoerd. 
Een op verzoek van ANVR en NBTC opgesteld rapport van SEO Economisch Onderzoek in 2009 naar de gevolgen van de tickettaks gaf aan dat een vliegbelasting van € 350 mln. per saldo zou leiden tot 5.000 tot 10.000 minder banen op en rond de Nederlandse luchthavens. De vliegbelasting leidde tot een omzetdaling van €1,2 tot €1,3 mld. Als gevolg hiervan schatte destijds SEO in dat de vliegbelasting voor een groot deel of zelfs geheel in de vorm van hogere uitgaven en minder belastingopbrengsten weer wegvloeit. De vliegbelasting werd kort daarna en slechts een jaar na invoering weer afgeschaft.

5.000 tot 30.000 verlies aan banen


De argumenten van toen zijn nu nog steeds geldig. Een recente update van het SEO onderzoek geeft aan dat een vliegbelasting, zoals opgenomen in enkele verkiezingsprogramma’s in 2012 (bij een beoogde opbrengst €300 – €500 mln), zou leiden tot een verlies van 5.000 tot 30.000 arbeidsplaatsen. Ook het CPB heeft in 2012 de effecten doorgerekend en kwam tot een verwachte passagiersdaling van 10 tot 20%. 
Naast de grote effecten voor de werkgelegenheid leidt de vliegbelasting ook tot aantasting van het Nederlandse vestigingsklimaat. 
De Nederlandse reisbranche heeft het op dit moment zwaar. Het faillissement van Oad leidt, ondanks deelovernames, tot een forse teruggang in werkgelegenheid. Een vliegtax zal de Nederlandse reisbranche blijvend nog verder onder druk zetten. 


Tijdens een galabijeenkomst van Reismanagers in februari 2009 sprak Mark Rutte de woorden: ”Als de VVD in de regering komt, schaffen we de vliegbelasting af”. De ANVR houdt Rutte aan zijn woord en roept het kabinet en politieke partijen dringend op niet over te gaan tot invoering van een vliegbelasting.

Comments are closed.