Student Ambassadors zetten zich in voor Publicexpress

Op een warme middag kwamen ze afgelopen week bijeen op het hoofdkwartier van Publicexpress in Oldenburg: het nieuwe team van student ambassadors van de Duitse busmaatschappij. Tijdens de bijeenkomst werd gebrainstormd over de promotie van de bus tussen Groningen, Oldenburg en Bremen.
student-ambassadors

Waardevolle ervaring

Publicexpress geeft met de oprichting van dit team een groep enthousiaste jonge mensen de kans om actief mee te denken in het bedrijf en waardevolle ervaring op te doen. De dagelijkse lijndienst tussen Groningen, Oldenburg en Bremen is al geliefd bij studenten. De student ambassadors gaan een nieuwe impuls geven aan de promotie-activiteiten van het busbedrijf, waarbij de belangrijkste doelgroep bestaat uit hun eigen leeftijdsgenoten.

Voor de start van het nieuwe studiejaar staat alvast een spectaculaire actie op de planning. Tijdens de KEIweek in Groningen, als de nieuwe eerstejaars studenten arriveren, zullen de student ambassadors aanwezig zijn om de actie op een bijzondere manier aan te kondigen.

Comments are closed.