In 2015 ook ‘De Poort naar de Wadden’

Het laat zich aanzien dat Willemsoord zich met de subsidie van het Waddenfonds binnen afzienbare tijd zal ontwikkelen tot ‘De Poort naar de Wadden’. Zoals blijkt uit de persverklaring van het Waddenfonds bestaat ‘De Poort naar de Wadden’ uit verschillende onderdelen.

Willemsoord, Den Helder

Willemsoord, Den Helder

De Poort naar de Wadden

  • De gemeente Den Helder zet in op versterking van de bestaande en ontwikkeling van nieuwe watergebonden leisure met toegang tot de Waddenpoort en verbindingen met het achterland tot aan de Noordzeekust. Vooral de kwalitatieve verbetering van de waterstromen van en naar de Wadden staat op het programma.
  • De partijen initiëren op Willemsoord een bezoekerscentrum en zet in op de realisatie van een Huis van de Zee waar vele Waddengerichte activiteiten, exposities, congressen en evenementen een plaats krijgen.
  • Stichting Museumhaven gaat Willemsoord profileren als de museumwaddenhaven. Dit doet zij door initiatieven en activiteiten, die reeds plaatsvinden, te bundelen tot een pakket om aan de bezoekers aan te bieden. Om de Museumhaven meer uitstraling te geven worden een aantal toonaangevende historische schepen in de spotlights gezet, werkplaatsen gemoderniseerd en verduurzaamd zodat zij een praktische inhoud geven aan de Museumhaven als ze worden opengesteld voor bezoekers. Het Varend Erfgoed wordt ontsloten en op vaartochten naar andere museumhavens ingezet. Hiertoe worden
    aantrekkelijke Leisure arrangementen ontwikkeld.
  • Willemsoord BV herstelt met de realisatie van de keersluis Boerenverdriet (een lang gekoesterde wens) de directe verbinding van de voormalige marinehaven Willemsoord met de Waddenzee in ere. Dit brengt niet alleen een stukje historie terug, maar dient er tevens toe dat schepen vanaf het wad direct de passantenhaven, die aan de Museumhaven grenst, in kunnen varen. Deze directe ontsluiting van Den Helder (Willemsoord) vanaf het Wad leidt ertoe dat de toestroom van schepen vanaf het Wad zal groeien. Op het moment dat tijdens hoogtijdagen andere waddenhavens vollopen heeft Willemsoord hier de functie van ‘Leisure Poort’ en toevluchthaven.

Leven van de vis

De Visafslag Hollands Noorden organiseert een aantal expo- en vismarkten onder de titel “Leven van de Vis” in de driehoek Den Helder, Wieringen en Oudeschild. Rond 1 oktober aanstaande vindt de opening van een expositie plaats op Willemsoord.

De directeur van Willemsoord BV, de heer Hans Broekmeulen is zeer verheugd dat de subsidieaanvraag is gehonoreerd. Hij gaat ervan uit dat de aanvraag bij de provincie Noord-Holland voor cofinanciering ook tot stand komt zodat tot een verdere realisatie van het project kan worden overgegaan. (Het uitwerken van het bestek en de aanbesteding).

Hans Broekmeulen verwacht dat de vaarverbinding tussen het achterland en de Waddenzee in 2015 gerealiseerd zal zijn. Hier wordt nog eens mee onderstreept dat Willemsoord Den Helder mede als ‘De Poort naar de Wadden’ een bijzondere trekpleister is voor toerist en recreant.

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Den Helder

 

Reviews lezen over Den Helder

Meer informatie over Den Helder vind je op Zoover.nl. Op Zoover laten reizigers een review achter en geven zij aanbevelingen over reizen naar Den Helder. Bekijk de reviews op Zoover.nl.

Kaart van Willemsoord, Den Helder

[google-maps width=674 height=400]

Comments are closed.