Waardering voor VVV stijgt

Waardering voor VVV stijgt

Uit het benchmarkonderzoek van de Kamer van Koophandels naar toeristisch-recreatief beleid van Nederlandse gemeenten blijkt dat de waardering voor de samenwerking met de VVV’s de afgelopen jaren is gestegen. Dit jaar scoort deze gemiddeld een 7,1.

In de lift

In 2008, toen het onderzoek voor de eerste maal werd uitgevoerd, werd deze samenwerking nog met een 6,8 gewaardeerd. Slechts in 4% van alle gevallen wordt de samenwerking nu als onvoldoende ervaren. Eveneens een verbetering in vergelijking met het jaar 2008 toen nog 15% van alle gemeenten een onvoldoende uitdeelden.

De samenwerking met de VVV’s wordt door de gemeenten in de regel beter gewaardeerd dan die met andere organisaties en overheden waarmee wordt samengewerkt op het gebied van toerisme en recreatie. Het aantal gemeenten dat samenwerkt met de VVV is de afgelopen jaren iets afgenomen (van 85% naar 80%).


Dit benchmarkonderzoek versterkt en bevestigt het beeld dat eerder al naar voren kwam uit onafhankelijk consumentenonderzoek. Zo concludeerde BrandAsset Consult in 2010 dat de VVV het meest klantgerichte merk van Nederland is. Het EURIB (European Institute for Brand Management) becijferde in haar jaarlijkse onderzoek naar de meest onmisbare merken dat de VVV in drie jaar tijd is gestegen van plaats 110 naar plaats 67.

Downloaden VVV onderzoek

In 2011 hebben de Kamers van Koophandel voor de tweede maal een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar het toeristisch-recreatief beleid van alle Nederlandse gemeenten. Binnen dit onderzoek is ook gevraagd naar het oordeel van de gemeenten over de samenwerking met de VVV. Download het complete KvK-rapport naar gemeentelijk toeristisch beleid.

VVV staat voor gastheerschap in stad en regio. Inbedding in stad- en regiomarketing stimuleert het bezoek aan stad en regio en bestedingen ter plekke. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de plaatselijke of regionale economie.

 

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Nederland

 

Comments are closed.