Paleis het Loo: Dubbelexpositie over prinses Marianne

Paleis het Loo: Dubbelexpositie over prinses Marianne

In 2010 wordt op diverse plaatsen in Europa herdacht dat prinses Marianne (1810–1883) 200 jaar geleden werd geboren. Deze veelbesproken dochter van koning Willem I is vooral bekend om haar liefdesrelatie met haar lakei-bibliothecaris Johannes van Rossum en hun buitenechtelijke zoon, die zij tegen alle regels van haar tijd zelf opvoedde. Minder bekend is dat de prinses veel contacten onderhield met diverse kunstenaars, een eigen museum had en als eerste Oranje het Heilige Land bezocht. In Paleis Het Loo en het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg wordt dit najaar een dubbelexpositie gewijd aan deze markante prinses.

Tentoonstelling Op reis met prinses Marianne

In Paleis Het Loo in Apeldoorn vindt van 30 oktober 2010 tot en met 9 januari 2011 de tentoonstelling ‘Op reis met prinses Marianne plaats meldt VVV Apeldoorn. Herinneringen aan het Heilige Land, 1849-1850’ plaats. Het thema van deze kleine tentoonstelling is de avontuurlijke reis die de prinses met een gevolg van twaalf personen in 1849-1850 maakte naar Egypte, het Heilige Land, Jordanië en Syrië. Op de heenweg schonk zij op Sicilië het leven aan haar buitenechtelijke zoon Johannes Willem, wiens vader Johannes van Rossum als haar secretaris de reis meemaakte. Ook de Zwolse predikant Ds G.H. van Senden, die de baby op Sicilië doopte, behoorde als geestelijk leidsman en kenner van de Bijbelse wereld tot het reisgezelschap.
De kern van de tentoonstelling bestaat uit een collectie souvenirs, die tijdens de reis bijeengebracht is door dominee van Senden. Zijn verzameling van meer dan honderd voorwerpen, waaronder mummiebeeldjes, scarabeeën, olielampjes en een flesje Jordaanwater, werd onlangs door Paleis Het Loo verworven van zijn nakomelingen. Door middel van portretten, oude foto’s, een door de dominee aangelegd herbarium, brieven en andere voorwerpen, wordt het mogelijk de avontuurlijke reis van het vorstelijk gezelschap op afstand mee te beleven. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de jeugd van prinses Marianne op Het Loo en haar huwelijk met prins Albrecht van Pruisen.

Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg

VVV Leidschendam-Voorburg meldt dat het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg van 27 november 2010 tot en met 30 januari 2011 de expositie ‘Prinses Marianne, een leven van liefde en kunst’ organiseert. Na terugkeer uit het Heilige Land verbleef prinses Marianne beurtelings op haar buitenplaats Rusthof in Voorburg of op een van haar buitenlandse bezittingen, waaronder kasteel Reinhartshausen bij Wiesbaden en Slot Camenz in Polen. Zij had een grote belangstelling voor kunst en kocht werken van diverse vooral Hollandse kunstenaars, zoals de gebroeders Maris, H. van de Sande Bakhuyzen, L.L. Kleijn en J.Ph. Koelman. Daarnaast verzamelde zij werken van Italiaanse meesters uit de Renaissance en Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, alsmede sculptuur en tekeningen. In 1858 liet Marianne aan haar kasteel Reinhartshausen een speciale museumvleugel bouwen, die zij ook voor het publiek openstelde. Na het overlijden van de prinses raakte deze unieke collectie verspreid, slechts een kleine deel bleef achter op het kasteel. Op de tentoonstelling zullen diverse schilderijen uit Mariannes voormalige collectie voor het eerst in Nederland te zien zijn. Ook zal het portret worden geëxposeerd dat Wilhelmina van Pruisen, moeder van prinses Marianne, schilderde van de kleine Marianne in de wieg.

Over de thema’s van deze dubbelexpositie wordt een boekje gepubliceerd onder de titel ‘Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage’, geschreven door Kees van der Leer (publicist) en Marieke Spliethoff (conservator Paleis Het Loo).
Bij uitgeverij Waanders verscheen in mei j.l. het boek ‘Prinses Marianne, een leven van liefde en kunst’, geschreven door Kees van der Leer (publicist) en Tiny de Liefde
(kunsthistorica).

Meer informatie bij de Verkeersbureaus en VVV van Nederland

 

Comments are closed.