Kids Climate Conference 2016 was weer een geslaagd event

In het weekend van 23 tot en met 25 september 2016 vond de Kids Climate Conference plaats. De Conference werd gehouden op het terrein van Het Heijderbos in de gemeente Heijen in Noord Limburg.

dsc_5337

Duurzaamheid is belangrijk

Op initiatief van het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs gingen ongeveer 175 Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen 8 en 14 jaar op zoek naar creatieve oplossingen om de aarde zodanig in te richten dat deze doorgegeven kan worden aan volgende generaties. Deze 2 organisaties zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij vraagstukken omtrent duurzaamheid.

 

ZIE OOK: Dit is hoe je een actieve vakantie beleeft in Griekenland

 

Dit jaar stond de conferentie in het teken van het thema’Energie’. Het hoofdthema dit jaar was ‘Vol energie werken aan de aarde van morgen’. Het doel van de conferentie was om de creativiteit van de kinderen zodanig te gebruiken dat oplossingen bedacht werden om de wereld leefbaarder te maken dan ze al is.

 

 

De officiële opening van het event

De vrijdagavond stond in het teken van inschrijven, het ontvangen van een speciaal T shirt en de officiële opening van het event. Gezien het feit dat energie het hoofdthema van het event was bestond de openingsceremonie dan ook uit een echte energievriendelijke happening. Een aantal kinderen werd gevraagd om hun stoere vader of moeder over te halen om via een hometrainer ervoor te zorgen dat alle 175 lucifers tot ontbranding zouden komen. Iedere lucifer stond voor een deelnemend kind. Na heel veel zweetdruppels lukte het deze 4 personen om de lucifers te doen branden, waarna het event officieel was geopend

Op zaterdagochtend werd de dag begonnen met een gezamenlijk ontbijt waarbij niet alleen de deelnemers aanwezig waren. Ook hun ouders en broertjes of zusjes mochten meegenieten van het ontbijt. Om 09.00 uur werd aan de ouders en andere familieleden verzocht om het terrein te verlaten. De deelnemers werden vervolgens in 7 groepen verdeeld. Iedere groep werd begeleid door een aantal buddy’s. Deze buddy’s hebben de groepen de 2 dagen op voortreffelijke wijze begeleid langs alle workshops.

dsc_5286

Wensen

Gedurende de bezoeken aan de workshops mochten de kinderen een wens opschrijven. Deze wens moest betrekking hebben op het thema van de Conference. Al deze wensen werden opgeschreven en opgehangen aan de al eerder genoemde lucifers.

Om 15.00 uur werden de kinderen weer terug verwacht in de centrale tent. Hier werd vervolgens gediscussieerd tijdens een dialoogsessie. Deze discussie werd geleid door prinses Laurentien van Oranje, oprichtster van de Missing Chapter Foundation. Er werden over en weer tips gedeeld over hoe we op een goede manier zuinig om kunnen gaan met energie. Bij deze dialoogsessie waren tevens verantwoordelijke bestuurders aanwezig was de ondersteunende bedrijven. Ook hen werd gevraagd naar de mogelijkheden die zij konden bieden om energiezuinig om te gaan met hun werkzaamheden.

dsc_5294

Genieten van een heerlijke nachtrust

Om 18.00 uur waren de bezoeken aan de workshops afgelopen, waarna iedereen kon genieten van het avondbuffet. De avond werd afgesloten met een muzikaal optreden van de bij kinderen bekende dj Gregor Salto.
Je kunt je voorstellen dat na deze dag de kinderen en begeleiders konden genieten van een heerlijke nachtrust.

Na het ontbijt op zondag was het moment aangebroken om bekend te maken welke stellingen door de kinderen waren bedacht. In totaal zijn er door de kinderen een aantal honderden stellingen opgeschreven. Door de jury, waren 42 van de stellingen uitgekozen. Deze werden vervolgens door vertegenwoordigers van de verschillende groepen voorgelezen. Na deze voordracht werden door de jury vervolgens weer 14 stellingen geselecteerd.

dsc_5329

Een aantal van deze 14 stellingen zijn:

  • Een spelletjespakket ontwikkelen waarbij kinderen leren om plastic te recyclen
  • Energie uit jezelf halen, door bijvoorbeeld je telefoon op te laden terwijl je fietst
  • Vaker buiten spelen zonder gebruik van computers en elektriciteit
  • Voor elke gekapte boom een nieuwe planten
  • Wereldleiders moeten een vredesmachine uitvinden
  • Eten uit verre landen duurder maken dan lokale produkten

Kinder Ambassadeur

Alle deelnemende kinderen werden officieel aangesteld als ambassadeur van Kids Climate Conference 2016. Zij mochten ook een goody bag met inhoud van de organisatie in ontvangst nemen. Iedere groep werd uitgenodigd om een boom te planten op het terrein van Het Heyderbos.

De 14 stellingen zullen worden gebundeld in een boekwerk. Dit boekwerk wordt meegenomen in de communicatie tussen de Kids Climate Conference partners. Tevens zal het boek worden aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringen in België en Nederland. Deze overhandiging zal plaats vinden in aanwezigheid van een aantal jeugdige deelnemers.

Al met al kan worden gesteld dat het een zeer geslaagd weekend is geweest. De kinderen hebben veel geleerd over het thema energie.

Een speciaal woord van dank moet worden gegeven aan de organisatoren, vrijwilligers en sponsoren van dit evenement. Zonder hen inzet en bijdrage zou het onmogelijk geweest zijn om dit evenement te organiseren. Naast het WNF en CenterParcs werd het event mogelijk gemaakt door de inbreng van Missing Chapter Foundation, Klimaatverbond Nederland, Stichting Nederland Schoon, Staatsbosbeheer, ENI, EON, Albron, Ogilvy en Ouders van Nu.

 

Meer reisverhalen en tips zoals deze ontvangen?

Vul je e-mailadres in om te genieten van nieuwe reisverhalen en tips van onze contributors.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *